Transfer palet

CECHY UŻYTKOWE PALETY ODBLASKOWEJ
 • Oznaczenie palety farbą fluorescencyjną pozwala w warunkach złej widoczności (zarówno w magazynach na przestrzeni otwartej, jak też magazynach zabudowanych ) precyzyjnie określić kontury palety.
 • Precyzyjne określenie konturów palety odblaskowej ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zarówno w czasie załadunku, rozładunku, jak też przemieszczania się palety z towarem.
 • Wnętrza naczep samochodów ciężarowych, szczególnie najbardziej popularnych naczep plandekowych są niedoświetlone, przez co zastosowanie odblaskowych palet zmniejsza ryzyko uszkodzenia towaru.
 • Palety odblaskowe zmniejszają ryzyko kolizji podczas manewrowania samochodem w miejscach składowania pustych palet.
 • Poprzez swoją widoczność ułatwiają manewrowanie wózkiem widłowym obciążonym paletą z towarem.

 

orange_palety

KORZYŚCI DLA FIRM WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ORANGE TRANSFER PALET
 • Brak kosztów zakupu palet
 • Brak kosztów zamrożonego w paletach kapitału
 • Brak konieczności selekcjonowania palet przy dostawach
 • Brak reklamacji palet przez odbiorców
 • Ograniczenie kosztów administracyjnych i wysiłku organizacyjnego
 • Poprawa bezpieczeństwa pracy
OBIEG PALETY W SYSTEMIE ORANGE TRANSFER PALET

obieg

 • Europal dostarcza palety do lokalizacji Klienta w ilościach pełnopojazdowych – 700 sztuk
 • Przyjęcie palet do magazynów – udostępnienie palet
 • Dostawa produktów do odbiorców: hurtowników, dystrybutorów lub marketów
 • Zwolnienie palet
 • Przesłanie informacji do Europalu: zgłoszenie palet do odbioru
 • Odbiór palet transportem Europalu w ilościach drobnicowych
 • Weryfikacja jakościowa (ewentualna naprawa palet) w punktach serwisowych Europalu

 

Top